Oblasti praxe

Obchodní právo

Poskytujeme různorodé právní služby jak podnikatelům zapsaným do obchodního, živnostenského nebo jiného rejstříku, tak fyzickým osobám v obchodněprávních vztazích.

Nemovitosti

Naše kancelář má bohatou zkušenost s velkým množstvím transakcí týkajících se nemovitostí, od převodů vlastnictví přes nájemní vztahy až po nejrůznější typy zajištění apod.

Pracovní právo

Právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance. Příprava, sepis veškerých pracovněprávních dokumentů a související poradenství.

Trestní právo

Poskytujeme profesionální a komplexní obhajobu obviněným, jakož vystupujeme i jako zmocněnci poškozených trestným činem při uplatnění veškerých zákonných práv.

Naše typické služby

Zastupování před soudy

Právní zastoupení na straně žalobců i žalovaných v širokém spektru soudních sporů ve všech stupních

Založení společnosti

Komplexní právní pomoc při zahájení podnikání, zakládání obchodních společností dle individuálních potřeb klienta

Koupě a prodej nemovitosti

Pomáháme klientům v celém procesu koupě či prodeje bytů, domů, pozemků i rozsáhlejších nemovitých celků

Advokátní úschovy

V rámci úschov dlouhodobě a spolehlivě nakládáme s finančními prostředky či listinami klientů dle uzavřené smlouvy

Pracovní smlouva

Účinně pomáháme při uzavírání i ukončování pracovních poměrů a dohod zaměstnavatelům i zaměstnancům

Nájem bytu

Máme bohatou zkušenost se všemi aspekty nájmů či podnájmů bytů i nebytových prostor z hlediska pronajímatelů i nájemců

Obhajoba a pomoc v trestním řízení

Pomáháme klientům ve všech fázích trestního řízení, a to jak obviněným s obhajobou, tak poškozeným s hájením jejich práv

Licence

Dlouhodobě se zabýváme autorským právem a právem duševního vlastnictví, proto v otázkách licenčních smluv umíme efektivně pomoci

Ochranné známky

Vyřešíme za klienty registraci jejich ochranné známky, a to jak ochranné známky platné v České republice, tak ochranné známky Evropské unie

Due diligence

Pokud máte zájem o koupi společnosti, nabízíme své dlouholeté zkušenosti s komplexními právními audity

Vymáhání pohledávek

Klientům nabízíme komplexní právní pomoc při vymáhání pohledávek za jejich dlužníky

Smlouva o dílo

Nabízíme právní služby jak zhotoviteli, tak objednali díla, a to jak při sepisu a uzavírání smlouvy o dílo,  tak při uplatňování jednotlivých nároků ze smlouvy o dílo

Náš tým

[vc_carousel_parent wdo_title_text_typography=““ wdo_slide_loop=“false“ wdo_auto_play=“false“ wdo_nav_speed=“500″ wdo_nav_arrows=“true“ wdo_slidein_animate=“no-animation“ wdo_slideout_animate=“no-animation“ wdo_feedback=““][vc_carousel_child]

Mgr. Petr Šťastný

ADVOKÁT / PARTNER
[/vc_carousel_child][vc_carousel_child]

JUDr. Eva Bartůňková

ADVOKÁTKA / PARTNER
[/vc_carousel_child][vc_carousel_child]

Anthony M. Seddon

ZAKLADATEL A KONZULTANT
[/vc_carousel_child][vc_carousel_child]

Kateřina A. Erbenová

PRÁVNÍ ASISTENTKA
[/vc_carousel_child][vc_carousel_child]

Ing. Michaela Říhová

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY
[/vc_carousel_child][vc_carousel_child][/vc_carousel_child][/vc_carousel_parent]