Ceník

Odměna advokáta může být po dohodě s klientem sjednána jako hodinová, úkonová, cílová či paušálně účtovaná v určitém sjednaném období, např. měsíčním, čtvrtletním, což je výhodné zejména pro stálé klienty.

Standardní hodinové sazby naší kanceláře jsou určovány v závislosti na konkrétním případu a právní oblasti mezi 2.500 Kč až 3.500 Kč bez DPH (ke sjednané sazbě je účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši). Není-li odměna sjednána jinak, postupuje se vždy podle vyhlášky č. 177/1996 Sb, advokátního tarifu, v účinném znění.