O nás

Sdružení advokátů AK Seddons bylo založeno advokáty JUDr. Evou Bartůňkovou a Mgr. Petrem Šťastným v září 2016. AK Seddons navázala na tradici dřívější kanceláře Seddons, kterou v Praze založil pan Anthony Maurice Seddon již v roce 1992. Poskytujeme široký okruh služeb zejména v oblasti občanského a obchodního práva se zaměřením na právo obchodních korporací, právo nemovitostí, smluvní agendu, soudní spory, autorské právo, vymáhání pohledávek či trestní právo. Zastupujeme občany, podnikatele, obchodní korporace a družstva. Klientům nabízíme cenově dostupné služby poskytované s cílem prosazení skutečného práva a jistoty právních vztahů a v rámci možností též maximální spokojenosti klientů.

Ke každému klientovi a každé kauze přistupujeme svědomitě a individuálně, vždy se zřetelem k cíli, kterého chce klient dosáhnout. Naprostou samozřejmostí a prioritou je maximální důvěrnost a absolutní zachování povinnosti advokátní mlčenlivosti. Umíme řešit různé životní situace vzniklé v běžném životě či při podnikání, jako jsou koupě a prodej nemovitosti včetně služby advokátních úschov, komplexní právní pomoc při zahájení či ukončení podnikání, založení společnosti, její zrušení a likvidace, pracovněprávní spory, až po obhajobu v trestním řízení, zastupování na schůzích společenství vlastníků jednotek či rodinné spory a majetková vyrovnání.

Díky pečlivě pěstované dlouholeté tradici je naše advokátní kancelář schopna zprostředkovat i kvalitní právní konzultace v oblasti britského práva.

Od 1. září 2016 funguje AK Seddons jako sdružení advokátů smyslu ust. § 14 zákona č. 85/1996 Sb, o advokacii, jehož společníky jsou advokáti Mgr. Petr Šťastný, ev. č. ČAK 12915, a JUDr. Eva Bartůňková, advokátka, ev. č. ČAK 12679.

Sdružení advokátů AK Seddons
Podpis Eva
Podpis Petr

Naše kancelář spolupracuje se zavedenou britskou advokátní kanceláří BakerLaw LLP se sídlem ve Farnhamu a Londýně, čímž navazujeme na dlouhou tradici právního propojení právních prostředí České republiky a Spojeného království. Vzhledem k této vazbě jsme ideální volbou pro britské občany a společnosti s aktivitami, majetkem či jinými zájmy v České republice v širokém spektru právních odvětví, a stejně tak dokážeme pomoci klientům v Česku nalézt právní pomoc s otázkami týkajícími se britské jurisdikce.

Jsme rovněž členy mezinárodní asociace advokátních kanceláří SILFA – Staubach International Law firm Alliance, která se zaměřuje na poskytování různorodých právních služeb. Díky vzájemné spolupráci a výměně znalostí dokážeme zprostředkovat právní pomoc ve 12 zemích světa (Velká Británie, Čína, Německo, Nizozemsko, Maďarsko, Spojené Arabské Emiráty, Švýcarsko, Malorka, Itálie, Ruská federace, Rakouská republika, Polsko a Kypr).

Umíme řešit různé životní situace vzniklé v běžném životě či při podnikání, jako jsou koupě a prodej nemovitosti včetně služby advokátních úschov, komplexní právní pomoc při zahájení či ukončení podnikání, založení společnosti, její zrušení a likvidace, pracovněprávní spory, až po obhajobu v trestním řízení či licenčních smluv v různých oblastech a podobně.