Služby

Obchodní právo

Poskytujeme různorodé právní služby jak podnikatelům zapsaným do obchodního, živnostenského nebo jiného rejstříku, tak fyzickým osobám v obchodněprávních vztazích.

Právo nemovitostí

Provedeme Vás celým procesem nákupu, pronájmu či prodeje bez ohledu na velikost transakce. Hájíme Vaše práva při jednáních s protistranou, katastrálními úřady i bankami.

Smluvní agenda

Jednou z klíčových činností naší advokátní kanceláře je oblast smluvních vztahů pro Vaše podnikatelské aktivity i soukromý život a všeho, co s nimi souvisí.

Soudní a rozhodčí řízení

Poskytujeme právní pomoc při řešení a urovnávání občanskoprávních, obchodních, pracovních nebo veřejnoprávních sporů, jakož i zastoupení v nesporných řízeních.

Vymáhání pohledávek

Našim klientům nabízíme komplexní pomoc při vymáhání jejich pohledávek, zastoupení při arbitrážních, exekučních a insolvenčních řízeních.

Právo duševního vlastnictví

Zaměřujeme se zejména na autorské právo a jeho ochranu, licenční smlouvy, smlouvy o uměleckém výkonu, české i evropské ochranné známky apod.

Správní právo

Naše klienty zastupujeme při podávání žádostí, návrhů, podnětů k ochraně před nečinností, odvolání, rozkladů a další komunikaci s úřady.

Pracovní právo

Právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance. Příprava, sepis veškerých pracovněprávních dokumentů a související poradenství.

Trestní právo

Poskytujeme profesionální a komplexní obhajobu obviněným, jakož vystupujeme i jako zmocněnci poškozených trestným činem při uplatnění veškerých zákonných práv.

Mezinárodní právo

Máme bohaté zkušenosti s právními vztahy s mezinárodním prvkem mimojiné v oblastech přepravy zboží, mezinárodních sporů a arbitráží, smluvních vztahů a dědických řízení.

Právo informačních technologií

Našim klientům poskytujeme služby související s jejich podnikatelskými aktivitami v oblasti internetu a s využitím moderních komunikačních technologií.