Mgr. Lucie Králová

ADVOKÁTKA

Lucie dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2020. Do advokátní kanceláře Seddons nastoupila již v říjnu 2019 na pozici právní asistentky, od března 2020 pak přešla na pozici advokátní koncipientky a po úspěšném absolvování advokátních zkoušek a zápisu do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou Lucie pokračuje ve své právní praxi jako advokátka trvale spolupracující s AK Seddons.

Hlavní náplní její práce je zejména civilněprávní agenda, dědické právo, zastupování v soudních řízeních, právo obchodních korporací, jakož i zastupování v trestním řízení.

Lucie hovoří česky, anglicky a dorozumí se též španělsky.