Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Naší tradiční oblastí praxe je právní poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví a práva autorského. Zaměřujeme se zejména na autorské právo a jeho ochranu, licenční smlouvy, smlouvy o uměleckém výkonu, české i evropské ochranné známky apod. Věnujeme se oblastem umělecké tvorby či právům výkonných umělců, kde máme zkušenost mimo jiné s oblastí výtvarného umění, hudebního odvětví či filmů a jiných audiovizuálních děl. Rovněž se zabýváme i další pestrou paletou právních vztahů týkajících se duševního vlastnictví, například oblastí software a informačních technologií, reklamou, právem k výsledkům architektonických návrhů či projektů, autorských děl vytvořených na objednávku a mnoha dalších.

Zajistíme pro Vás:

  • právní analýzy autorskoprávních vztahů
  • sepis a revize licenčních smluv či smluv s licenčním ujednáním
  • registraci ochranné známky, včetně doporučení příslušných skupin výrobků a služeb
  • producentské a koproducentské smlouvy
  • smlouvy s výkonnými umělci
  • právní pomoc v oblasti umění, prodej, půjčování či vystavování uměleckých děl
  • synchronizační smlouvy
  • smlouvy o poskytnutí práv k užití software atd.