Mezinárodní právo

Mezinárodní právo

Máme bohaté zkušenosti s právními vztahy s mezinárodním prvkem (tedy takovými, které se dotýkají cizích států a/nebo cizích státních příslušníků nebo společností), včetně řešení jejich praktických dopadů. Poskytujeme právní poradenství mimo jiné i ve věcech:

  • právní poradenství ve věci odpovědnosti přechodu nebezpečí při mezinárodní přepravě zboží včetně volby optimální doložky Incoterms
  • obecné poradenství ve vztazích s mezinárodním prvkem
  • přeshraniční holdingové struktury společností
  • pomoc při formulaci doložek rozhodného práva a způsobu řešení sporů a v případě mezinárodních arbitráží doložek dle pravidel UNCITRAL či ICC
  • určení osobního statusu a domicilu fyzických a právnických osob
  • právní posouzení smluvní dokumentace mezi českými a zahraničními subjekty, včetně volby či určení rozhodného právního řádu, příslušnosti soudů a výkladu kolizních norem
  • vymáhání cizích soudních rozhodnutí v České republice
  • zastupování před českými orgány v souvislosti s dědictvím po cizích státních příslušnících nacházejícím se v České republice.

V rámci právního poradenství ve shora uvedených oblastech můžeme ve spolupráci s daňovými experty posoudit i daňové aspekty veškerých situací a navrhovaných kroků, včetně návrhů daňové optimalizace.