Smluvní agenda

Smluvní agenda

Jednou z klíčových činností naší advokátní kanceláře je oblast smluvních vztahů a všeho, co s nimi souvisí. Pro Vaše podnikatelské aktivity i soukromý život poskytujeme následující služby:

  • návrhy smluv a dohod z mnoha právních oblastí
  • posouzení návrhů smluv, které jste obdrželi od Vašich obchodních partnerů a jiných osob, jejich změny a úpravy ve Vás prospěch
  • posouzení platnosti již uzavřených smluv, právní stanoviska k výkladu Vašich práv a povinností vyplývající z těchto smluv a konkrétní situace či spory vzniklé v souvislosti s těmito smlouvami
  • přípravu dodatků a návrhů změn k již uzavřeným smlouvám
  • vymáhání práv ze smluv
  • ukončování smluv

Samozřejmostí je poskytování všech uvedených služeb v českém i anglickém jazyce.