Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení

Našim klientům poskytujeme komplexní právní pomoc při řešení a urovnávání občanskoprávních, obchodních, pracovních nebo veřejnoprávních sporů, jakož i zastoupení v nesporných řízeních. Nabízíme mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů jak v soudních, tak rozhodčích řízeních. V této oblasti poskytujeme zejména:

  • počáteční vyhodnocení právní situace
  • posouzení nároků a jejich vymahatelnosti
  • přípravu návrhu mimosoudního vyrovnání
  • plánování a vedení budoucího sporu
  • sepisování potřebných listin a podání jménem klientů
  • zastoupení před soudem nebo rozhodci v celém řízení
  • ochrana před zbavování se majetku dlužníkem atd.

Našim klientům poskytujeme v rámci řešení sporů právní pomoc v celém rozsahu platného tuzemského práva. Klienty zastupujeme též při vymáhání přiznané pohledávky nebo práva v exekučním řízení. Za klienty činíme veškerá potřebná podání, vyjádření, podáváme opravné prostředky atd.