Trestní právo

Trestní právo

Poskytujeme profesionální a komplexní obhajobu obviněným, jakož vystupujeme i jako zmocněnci poškozených trestným činem při uplatnění veškerých zákonných práv. S trestním právem máme bohatou zkušenost, v rámci které nabízíme zejména:

  • sepis trestních oznámení
  • pomoc při jednání s orgány činnými v trestním řízení
  • zastoupení poškozených a vymáhání způsobené škody, vydání bezdůvodného obohacení i kompenzace nemajetkové újmy
  • obhajobu obviněných a uplatnění všech práv a zákonných možností obrany
  • pomoc v rámci žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu či prominutí zbytku výkonu trestu
  • uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nezákonným trestním stíháním a nezákonnou vazbou