Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Klientům nabízíme komplexní pomoc při vymáhání jejich pohledávek. Poskytujeme právní poradenství zejména v oblastech:

  • navrhování nejlepší strategie při vymáhání pohledávek s ohledem na konkrétní situaci, postavení a majetek dlužníků
  • jednání s dlužníky o mimosoudní úhradě pohledávek a příprava smluv o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři
  • zajištění majetku dlužníka formou předběžných opatření
  • pomoci při přípravě notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti
  • přípravy a podávání žalob u soudů a rozhodčích soudů a následné zastupování v soudním a arbitrážním řízení
  • přípravy a podání návrhů na zahájení exekuce a následné zastupování v exekučním řízení
  • přípravy a podání insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení a zastupování v insolvenčních řízeních