Anthony M. Seddon

KONZULTANT

Anthony je bývalý anglický advokát a svou praxi provozoval v širokém odvětví obchodního práva. Díky svým letitým zkušenostem se zastupováním klientů v hudebním průmyslu se stal specialistou na oblast práva duševního vlastnictví. V současné době již advokacii v České republice aktivně nevykonává, ale bývá v Praze k dispozici jako konzultant zejména při poradenství na poli britského práva.

Jeho zásluhou vznikla v Praze roku 1992 úspěšná advokátní kancelář Seddons, která poskytuje rady a zastupuje české klienty i zahraniční subjekty se zájmy v České republice. Anthony Seddon se během své praxe zaměřoval na široké spektrum investic, na obchodní a developerské projekty a mezinárodní transfery zboží a služeb. Má též rozsáhlé zkušenosti s přeshraničními finančními transakcemi a pracoval s klienty ze všech světových kontinentů.

Anthony vystudoval právo na Trinity College v Cambridge, v minulosti dokončil postgraduální studium v oboru práva Evropské unie na Kings College London a také získal diplom v oboru Law Society v programu International Takeovers and Mergers. Je členem mezinárodních advokátních spolků jako International Bar Association, the Union Internationale des Advocats a Association Internationale des Jeunes Avocats. Svou advokátní praxi jako český advokát ukončil v srpnu 2016.