JUDr. Eva Bartůňková

ADVOKÁTKA

Eva promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005. Po absolvování koncipientské praxe složila v roce 2009 advokátní zkoušky a byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Následně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala v roce 2012 titul JUDr. Eva nabyla zkušenosti v několika advokátních kancelářích a také provozovala soukromou advokátní praxi. Od 1. září 2016 se společně s Petrem Šťastným založila sdružení advokátů s názvem AK Seddons.

Eva se zaměřuje zejména na oblast obchodního práva a práva obchodních společností, práva nemovitostí a občanského práva, závazkového práva, pracovního práva, práva ochranných známek a rovněž se věnuje sporné agendě. Specializuje se na právní služby developerským společnostem a řeší složité občanskoprávní spory.

Eva hovoří anglicky a ovládá základy němčiny a ruštiny.