Mgr. Petr Šťastný

ADVOKÁT

Petr promoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Po absolvování koncipientské praxe složil na podzim roku 2009 advokátní zkoušky a následně byl zapsán jako samostatný advokát do seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 2010 otevřel samostatnou advokátní kancelář, která poskytovala klientům právní služby v celém právním spektru, a v rámci služeb pro bono dlouhodobě úzce spolupracoval s neziskovou organizací In IUSTITIA zabývající se právní pomocí osobám vystaveným násilí z nenávisti. Petr též pravidelně publikoval v různých časopisech články zabývající se zpravidla řešením běžných právních problémů čtenářů. V současné době působí jako advokát a společník v AK Seddons.

Petr se zabývá generální advokátní praxí s těžištěm především v oblasti občanského práva, jak v oblasti smluvních vztahů či zastupování v soudním řízení, obchodního práva, jak závazkového, tak korporátního, včetně přeměn obchodních společností, práva v oblasti duševního vlastnictví, ve kterém se zabývá například právními službami pro producenty filmů a licenčními smlouvami obecně, a trestního práva, jak obhajoby obviněných, tak zastupování poškozených. V minulosti byl rovněž členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu pro oblast podporovaných zdrojů energie.

Petr hovoří česky, anglicky a dorozumí se též francouzsky.