Právo informačních technologií

Právo informačních technologií

Naše advokátní kancelář má bohaté a několikaleté zkušenosti s dynamicky se rozvíjející oblastí práva informačních technologií. Našim klientům poskytujeme služby související s jejich podnikatelskými aktivitami v oblasti internetu a s využitím moderních komunikačních technologií.

V oblasti práva IT poskytujeme například tyto služby:

  • právo v oblasti internetu, podnikání na internetu, prodej reklamy na internetu, PPC kampaně atp.
  • smlouvy v oblasti software (viz též právo duševního vlastnictví)
  • doménové spory v rámci nekalé soutěže včetně on-line řízení o doménová jména před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR