Obchodní právo

Obchodní právo

Poskytujeme různorodé právní služby jak podnikatelům zapsaným do obchodního, živnostenského nebo jiného rejstříku, tak fyzickým osobám vstupujícím do obchodněprávních vztahů. Zajistíme poradenství v oblasti obchodních společností i obchodních závazkových vztahů, například:

 • zakládání společností, poboček a jejich reorganizace
 • fúze, akvizice, prodeje podílů
 • přípravu tzv. „joint ventures“ dohod
 • správu společností a odpovědnost orgánu společnosti
 • právní due diligence
 • pomoc při nastavení vlastnických holdingových struktur
 • poradenství při společném podnikání
 • přípravu a konání valných hromad
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • přípravu obchodních smluv
 • zastupování v řízeních před soudy a státními orgány ve věcech obchodního rejstříku, živnostenských oprávnění, licencí atd.

 

Máme zkušenosti s právním due diligence zejména v oblasti nákupu a prodeje podílu/akcií v obchodních společnostech, ale i při jiných akvizicích nebo dispozicích s majetkem. Radíme klientům v oblasti „corporate governance“ (vedení společnosti) ohledně odpovědnosti členů statutárních orgánu, jejich odměňování apod. Asistujeme při začátcích podnikání i při jeho ukončení. Pomáháme řadě podnikatelů a společností s vyjednáváním a přípravou širokého spektra obchodních smluv v českém i anglickém jazyce.

Naši klienti oceňují, že rozumíme českému trhu a zároveň máme znalosti prostředí trhu evropského, především pak britského, kde jsme schopni kvalitně poradit, zprostředkovat a zajistit investice.

Zahraniční klientela s námi může konzultovat všechny záležitosti související s jejich obchodními zájmy v České republice, od průzkumu trhu a zjišťování investičních příležitostí, po nákup českých společností či jejich akcií.