Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Naše kancelář má bohatou zkušenost s velkým množstvím transakcí týkajících se nemovitostí. V oblasti práva nemovitostí poskytujeme zejména následující služby:

  • poradenství v oblasti koupě, prodeje a pronájmu
  • přípravu a revizi rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, zástavní smlouvy
  • zajištění splnění smluvních závazků
  • kompletní služby advokátní úschovy peněz i dokumentů
  • ověření podpisu
  • osobní zastoupení při jednání s protistranou
  • zastupování v řízení před katastrálními úřady
  • jednání s bankami

Podnikatelské i nepodnikatelské klientele – české i zahraniční – poskytujeme komplexní právní servis v oblasti nemovitostí. Vzhledem ke spolupráci s partnerskou kanceláří v Londýně nabízíme právní pomoc také ve vztazích se zahraničním prvkem, a to nejen mezi Českou republikou a Velkou Británií.

Ať už nemáte s trhem nemovitostí zkušenosti, nebo je Vám toto prostředí vlastní, potřebujete provést celým procesem nákupu, pronájmu či prodeje nebo hledáte právníka, který bude důsledně prosazovat Vaše zájmy, jsme tu, abychom hájili Vaše práva a zařídili vše za Vás.

Přizpůsobíme se Vašim individuálním požadavkům bez ohledu na velikost transakce. Vedle kompletního právního servisu poskytujeme našim klientům i konzultace v rámci komunikace s finančními ústavy a dohled nad čerpáním prostředků, kterými jsou transakce financovány.