Správní právo

Správní právo

Správní právo je široká oblast práva, se kterou se běžný člověk denně setkává, avšak ne vždy si ví rady. Naše kancelář v tomto odvětví poskytuje podnikatelské i soukromé klientele komplexní právní servis. Nabízíme například tyto služby:

  • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, při podání návrhů na vklad vlastnického práva do katastru
  • zastoupení v řízení před přestupkovými komisemi
  • zastoupení v řízení před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
  • zastoupení v řízení před Energetickým regulačním úřadem
  • zastoupení ve věcech přezkumu správních rozhodnutí v rámci správního řízení i soudního řízení správního

V rámci výše uvedených činností klienta zastupujeme při podávání žádostí, návrhů, podnětů k ochraně před nečinností, odvolání, rozkladů. Poskytujeme poradenství také po vyčerpání všech opravných prostředků v rámci správního řádu, zejména jednáme před správním soudem, připravíme návrh kasační stížnosti apod.