Trestní právo
Project

Trestní právo

Poskytujeme profesionální a komplexní obhajobu obviněným, jakož vystupujeme i jako zmocněnci poškozených trestným činem při uplatnění veškerých zákonných práv.

Soudní a rozhodčí řízení
Project

Soudní a rozhodčí řízení

Poskytujeme právní pomoc při řešení a urovnávání občanskoprávních, obchodních, pracovních nebo veřejnoprávních sporů, jakož i zastoupení v nesporných řízeních.

Právo nemovitostí
Project

Právo nemovitostí

Provedeme Vás celým procesem nákupu, pronájmu či prodeje bez ohledu na velikost transakce. Hájíme Vaše práva při jednáních s protistranou, katastrálními úřady i bankami.

Obchodní právo
Project

Obchodní právo

Poskytujeme různorodé právní služby jak podnikatelům zapsaným do obchodního, živnostenského nebo jiného rejstříku, tak fyzickým osobám v obchodněprávních vztazích.