Právo duševního vlastnictví
Project

Právo duševního vlastnictví

Zaměřujeme se zejména na autorské právo a jeho ochranu, licenční smlouvy, smlouvy o uměleckém výkonu, české i evropské ochranné známky apod.

Správní právo
Project

Správní právo

Naše klienty zastupujeme při podávání žádostí, návrhů, podnětů k ochraně před nečinností, odvolání, rozkladů a další komunikaci s úřady.

Právo informačních technologií
Project

Právo informačních technologií

Našim klientům poskytujeme služby související s jejich podnikatelskými aktivitami v oblasti internetu a s využitím moderních komunikačních technologií.

Smluvní agenda
Project

Smluvní agenda

Jednou z klíčových činností naší advokátní kanceláře je oblast smluvních vztahů pro Vaše podnikatelské aktivity i soukromý život a všeho, co s nimi souvisí.

Pracovní právo
Project

Pracovní právo

Právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance. Příprava, sepis veškerých pracovněprávních dokumentů a související poradenství.

Mezinárodní právo
Project

Mezinárodní právo

Máme bohaté zkušenosti s právními vztahy s mezinárodním prvkem mimojiné v oblastech přepravy zboží, mezinárodních sporů a arbitráží, smluvních vztahů a dědických řízení.

Vymáhání pohledávek
Project

Vymáhání pohledávek

Našim klientům nabízíme komplexní pomoc při vymáhání jejich pohledávek, zastoupení při arbitrážních, exekučních a insolvenčních řízeních.